Saistībā ar valdes priekšsēdētājas Tatjanas Bražnikas aiziešanu mūžībā Žēlsirdības Mājas darbība tiek apturēta

Žēlsirdības Māja

Misija

Veicināt bērnu namu un internātskolu bijušo jauniešu invalīdu ar intelektuālās attīstības traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā, attīstīt un pilnveidot viņu sociālās prasmes, motivāciju patstāvīgai dzīvei un izglītībai.

Mērķa (sociālā) grupa

Bērnu namu un speciālo skolu absolventi – invalīdi no bērnības ar intelektuālās attīstības traucējumiem pēc pilngadības sasniegšanas.

Mūsu komanda

  • Tatjana Bražnika - Valdes priekšsēdētāja
  • Anna Bražnika Židkova - Valdes locekle
  • Ina Moroza - Ēdināšanas uzņēmumu vadītāja

Īsa attīstības vēsture

  • 1995.gads - „Alternatīvās aprūpes centra „Žēlsirdības māja”” dibināšana
  • 2001.gads - Centrs tiek reģistrēts kā nevalstiskā organizācija
  • 2005.gads - Centrs reģistrēts kā nodibinājums
  • 2005.gads - Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēta kā slēgta tipa ēdināšanas uzņēmums
  • 2006.gads - Iegūts sabiedriskā labuma organizācijas statuss
  • 2009.gads - Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrēta kā sociālo pakalpojumu sniedzēja grupu māja (dzīvoklis)